Plus Size Portfolio

PORTFOLIO

Previous Plus Size designs. Incudes thesis mini collection.

THESIS MINI COLLECTION